Duomenų bazių koncepcinis modelis ir jo panaudojimas duomenų inžinerijoje

Autorius: 
prof. dr. Bronius Paradauskas
Gynimo data: 
2007-07-05
Habilitacijos tipas: 

Sudarytas struktūrinis tipas yra universaliojo struktūrinio tipo potipis, kuris apibrėžiamas remiantis į koncepcinį modelį įtraukiamų dalykinės srities esybių vardų aibės daliniu sutvarkymu. Nuo projektinių sprendimų nepriklausomas formalizuotas duomenų modelis, papildytas dinaminėmis exist ir coexist priklausomybėmis ir susietas su panaudojimo atvejų aprašomais funkciniais reikalavimais, leidžia suderinti verslo procesų būsenas ir verslo objektų elgseną.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra