Organizacijos architektūros modeliais pagrįstas veiklos ir informacinių sistemų suderinamumo metodas

Autorius: 
Aurelijus Morkevičius
Gynimo data: 
2013-11-29
Vadovas: 
Mokslo kryptis: 
07T Informatikos inžinerija

Informacinių sistemų (IS) ir veiklos suderinamumas – problema, sprendžiama šioje disertacijoje. Darbo objektas - veiklos ir informacinių sistemų suderinamumo įvertinimas organizacijos architektūros kūrimo procese.Darbo tikslas - sudaryti sąlygas padidinti veiklos ir informacinių sistemų suderinamumo lygį organizacijos architektūros kūrimo procese, su siekiu padidinti vėliau vyksiančių informacinių sistemų kūrimo ir integravimo procesų organizacijoje kokybę, įvertinant veiklos ir informacinių sistemų suderinamumo lygį ir identifikuojant suderinamumo spragas organizacijos architektūroje (OA).
Siekiant įgyvendinti užsibrėžtą darbo tikslą:
1. Išanalizuoti esami OA modeliavimo metodai ir kalbos ir OA modelių analizės metodai, orientuojantis į veiklos ir IS suderinamumą;
2. Išanalizuoti esami veiklos ir IS suderinamumo metodai, orientuojantis į jų pritaikymą, su esamais OA modeliavimo metodais ir kalbomis;
3. Pasiūlytas naujas, OA modeliais pagrįstas metodas, kiekybiniam veiklos ir ją palaikančių IS įvertinimui organizacijos architektūros kūrimo procese;
4. Pasiūlytas metodas realizuotas MagicDraw CASE įrankyje;
5. Pasiūlytas metodas įvertintas, taikant jį keletui OA modelių.
Pagrindinė praktinė disertacijos vertė – IS kūrimo ir integravimo kokybės padidinimas organizacijoje, taikant sukurtą metodą. Pasiūlyto metodo taikymas leidžia aptikti veiklos ir informacinių sistemų suderinamumo spragas organizacijos architektūros modelyje bei identifikuoti ir lokalizuoti jų kilmę.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra