Išvestinėmis savybėmis grindžiamas modelių atsekamumas

Autorius: 
Saulius Pavalkis
Gynimo data: 
2014-06-30
Mokslo kryptis: 
07T Informatikos inžinerija

Darbe pateikiamas naujas požiūris, leidžiantis CASE modeliavimo įrankiuose pasiekti projektų artefaktų atsekamumą (angl. traceability) taikant dinamiškai skaičiuojamas išvestines savybes (angl. derived properties). Išvestinės savybės – tai savybės, kurios išvedamos iš esamų. Darbe pateikiamas sukurtas atsekimo metamodelis ir karkasas, kurį galima įgyvendinti UML CASE modeliavimo įrankiuose. Atlikti eksperimentai, pritaikantys atsekimo karkasą veiklos procesų modeliavimo kalbai BPMN bei programinės įrangos ir sistemų inžinerijos procesams parodė, kad šis požiūris leidžia patikrinti projekto artefaktų išsamumą ir analizuoti pokyčių įtaką išvengiant tipinių atsekimo problemų. Priešingai nei kiti atsekimo sprendimai, šis požiūris nesukelia vartotojui papildomų sunkumų kurti ir stebėti atsekimo informaciją. Jis leidžia atsekti projekto artefaktų ryšius, neapkraudamas modelių papildoma informacija, kadangi išvestinės savybės lanksčiai įdiegiamos, dinamiškai skaičiuojamos ir analizuojamos CASE įrankio priemonėmis.
Išvestinėmis savybėmis grindžiamas atsekimo sprendimas yra sėkmingai pritaikytas įmonėmis (pvz., didelėse aviacijos ir telekomunikacijų korporacijose) ir akademinėje institucijoje (Kauno technologijos universitete, kur jis įtrauktas į Informacinių sistemų ir Informacinių sistemų programinės įrangos projektavimo studijų programas). Sukurtas atsekimo reiškinių specifikavimo įrankis tapo universaliu užklausų įrankiu MagicDraw aplinkoje (naudojamas ryšių medžiuose, priklausomybių matricose ir planuojamas taikyti daugelyje kitų vietų).

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra