Veiklos taisyklių struktūrizavimo modeliai ir jų taikymas kuriant informacijos sistemas

Autorius: 
Kęstutis Kapočius
Gynimo data: 
2006-12-15
Mokslo kryptis: 
07T Informatikos inžinerija

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra