Duomenų bazių valdymo sistemų taikymas

Modulio kodas: 
T120M618
Studijų pakopa: 
Magistrantūros
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Suteikti žinių taikyti šiuolaikines duomenų bazių valdymo sistemas kuriant modernias informacijos sistemas, funkcionuojančias lokalaus tinklo sąlygomis, naudojant kliento-serverio architektūrą, o taip pat užtikrinant apsikeitimą duomenimis tarp duomenų bazės ir Internet vartotojų. DBVS Ms SQL Server pagrindu išmokyti kurti kliento serverio architektūros taikomasias sistemas, naudojančias serverio procedūras bei tranzakcijų valdymo mechanizmus

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra