Projektų vadybos informacinės technologijos

Modulio kodas: 
T120M116
Studijų pakopa: 
Magistrantūros
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Įgyti nuodugnių žinių apie projektų vadybos metodų taikymą naudojant informacines technologijas. Specifiniai tikslai: 1) gebėti analizuoti, kritiškai vertinti projektų vadybos metodams taikomas informacines technologijas, atlikti ir pagrįsti įrankių pasirinkimą. 2) gebėti modeliuoti projektų valdymo procesus, planuoti ir stebėti jų vykdymo eigą, valdyti pokyčius ir riziką, įvertinti projekto valdymo proceso kokybę, naudojant tam skirtus informacinių technologijų įrankius. 3) pritaikyti žinias praktiškai, sumodeliuojant ir išbandant originalaus projekto valdymo procesą kompiuteriniais įrankiais.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra