Informacijos sistemų inžinerijos metodai ir modeliai

Modulio kodas: 
T120M051
Studijų pakopa: 
Magistrantūros
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Susipažinti inžinerinių specialybių magistrantus su gamybos informacijos sistemos (IS) sudėtimi, galimybėmis, praktiniais reikalavimų IS specifikavimo metodais, IS kūrimo eiga, įmonės informacinių technologijų (IT) planavimu, integruotų gamybos IS pavyzdžiais.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra