Reikalavimų programoms analizė

Modulio kodas: 
T120M015
Studijų pakopa: 
Magistrantūros
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Įgyti žinių apie reikalavimų programinei įrangai nustatymo, specifikavimo bei validavimo metodus ir priemones. Atskleisti korektiško ir pilno reikalavimų specifikavimo bei analizės svarbą ir problemas. Išmokti specifikuoti vartotojo poreikius ir apribojimus kuriamai programų sistemai.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra