Duomenų bazės ir informacijos sistemos

Modulio kodas: 
T120M005
Studijų pakopa: 
Magistrantūros
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Supažindinti su informacijos sitemos (IS) sudėtimi, projektavimo darbais,duomenų bazių kūrimo ir panaudojimo esminiais elementais.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra