Paslaugų architektūra grindžiamos informacinės sistemos

Modulio kodas: 
T120B179
Studijų pakopa: 
Bakalauro
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Įgyti žinių apie paslaugų architektūra grindžiamų paskirstytų informacinių sistemų sandarą, tų informacinių sistemų komponentų tarpusavio sąveikos principus, metodus ir technologijas.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra