Magistro baigiamasis darbas

Modulio kodas: 
T000M145
Studijų pakopa: 
Magistrantūros
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Išmokti patikrinti atlikto tyrimo rezultatus, juos įvertinti ir apibendrinti, parengti publikaciją ir baigiamąjį darbą gynimui. Pateikti sukurtą naujovišką informacinę sistemą, modelį, metodą, projektą ar informacinių sistemų kūrimo technologijos tyrimo rezultatus; pademonstruoti kūrybiško projektavimo ir analitinio vertinimo gebėjimus, žinias apie pasirinktą tyrimo sritį, kitų autorių darbus bei egzistuojančius tirtos problemos sprendimo prototipus.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra