Tiriamasis projektas 1

Modulio kodas: 
T000M109
Studijų pakopa: 
Magistrantūros
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Įgyti nuodugnias taikomosios srities analizės ir mokslinio tyrimo problemų formulavimo žinias, išmokti pritaikyti juos tyrimo/inžinerijos užduočiai formuluoti bei analizei atlikti. Specifiniai tikslai: Išmokti apibrėžti tyrimo sritį, objektą bei problemą, darbo tikslus ir uždavinius, kokybės kriterijus ir jų įvertinimo būdus. Sužinoti analizės metodus ir išmokti atlikti reikiamų krypčių analizę. Išugdyti gebėjimus kritiškai vertinti funkcionuojančias informacines sistemas, projektinius/technologinius sprendimus bei mokslinės literatūros šaltiniuose pateiktus metodus, atlikti ir pagrįsti jų pasirinkimą. Įgyti gebėjimų formalizuoti analizės rezultatus, rengti ataskaitas ir straipsnius.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra