Informacijos sistemų pagrindai

Modulio kodas: 
P175D622
Studijų pakopa: 
Doktorantūros
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Išmokti organizacijos veiklos analizės pagrindus ir sudaryti duomenų ir procesų semantinius modelius. Specifiniai tikslai yra: suprojektuoti verslo transakcijas ir parinkti jų realizacijos metodus

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra