Organizacijų valdymo modeliavimas

Modulio kodas: 
P175B603
Studijų pakopa: 
Bakalauro
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Susipažinti su organizacijų veiklos informacinių procesų modeliais, naudojamais IS projektavime bei reinžinerijoje, veiklos modeliavimo standartais. Įsisavinti veiklos modeliavimo technologiją, veiklos valdymo pagrindus ir informacinių poreikių specifikavimą, naudojant kompiuterizuotas veiklos modeliavimo sistemas.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra