Duomenų bazių pagrindai

Modulio kodas: 
P175B143
Studijų pakopa: 
Bakalauro
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Įgyti bazinių žinių apie duomenų bazes, jų kūrimo ir veikimo principus, naudojamas tecnologijas.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra