Išskirstytosios duomenų bazės

Modulio kodas: 
P175B129
Studijų pakopa: 
Bakalauro
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Išmokti nustatyti prieigos prie išskirstytųjų fizinių DB parametrus, analizuoti federacijos veiklos procesų OO modelį ir pateiktam IS panaudojimo atvejui sudaryti skirtingų poschemų esybių asociavimo esybių-ryšių vaizdinį; panaudojimo atvejo loginės schemos universaliojo ryšio skaitymui sudaryti sudėtinę SQL užklausą ir jos transakciją realizuoti išskirstytųjų fizinių SQL DB aplinkoje.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra