Įmonių veiklos procesų valdymas ir modernizavimas

Modulio kodas: 
P175B122
Studijų pakopa: 
Bakalauro
Studijų forma: 
Nuolatinė
Pagrindinis tikslas: 
Suteikti sudentams pagrindines teorines įmonių veiklos modeliavimo srities žinias ir išmokti praktiškai jas pritaikyti, naudojant kompiuterizuotus veiklos modeliavimo įrankius.
Modulio dėstytojai: 

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra