Informacinių sistemų projektų valdymas ir diegimas

Modulio kodas: 
P175B121
Studijų pakopa: 
Bakalauro
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Įsisavinti žinias apie projektų valdymo etapus, jų metu vykdomas veiklas bei projektų valdymo pagrindinius principus, pristatyti svarbiausias projektų ir kokybės valdymo sąvokas, metodus.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra