Duomenų bazės ir informacinės sistemos

Modulio kodas: 
P175B113
Studijų pakopa: 
Bakalauro
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Suvokti loginę ir koncepcinę duoemnų bazių (DB) organizaciją. Specialūs tikslai yra: suprasti informacinių sistemų (IS) veiklos procesų specifikaciją ir sudaryti duomenų sunormintą loginę - koncepcinę schemą.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra