Sistemų analizės technologijos

Modulio kodas: 
P170D627
Studijų pakopa: 
Doktorantūros
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Išstudijuoti organizacijų informacinės architektūros standartus, praktinius veiklos modeliavimo metodus bei priemones, naudojamus veiklos reinžinerijoje ir kompiuterizuotame informacinių sistemų (IS) projektavime.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra