Duomenų bazių valdymo sistemos

Modulio kodas: 
P170B605
Studijų pakopa: 
Bakalauro
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Suteikti žinias apie egzistuojančias duomenų bazių valdymo sistemas (DBVS), DBVS struktūrą bei pagrindines funkcijas. DBVS Visual FoxPro pagrindu išmokyti kurti duomenų bazes bei efektyviai naudoti jose esančias informacijos paieškos ir manipuliavimo priemones.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra