Informacinių sistemų grafinė vartotojo sąsaja

Modulio kodas: 
P170B119
Studijų pakopa: 
Bakalauro
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Įsisavinti programinių informacinių sistemų grafinės vartotojo sąsajos kūrimo, testavimo ir vertinimo principus ir metodus; išugdyti dėmesingumą kuriamos sistemos panaudojamumo parametrams bei gebėjimus šiuos parametrus optimizuoti ir valdyti kuriant ar modifikuojant grafinę vartotojo sąsają.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra