Informacinių sistemų pagrindai

Modulio kodas: 
P170B114
Studijų pakopa: 
Bakalauro
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Įsisavinti informacinių sistemų kūrimo etapų specifiką, konceptualaus projektavimo metodus, išugdyti projektinių sprendimų dokumentavimą.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra