Verslo valdymo sistemos

Modulio kodas: 
P170B112
Studijų pakopa: 
Bakalauro
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Įsisavinti nuodugnias žinias apie įmonės verslo valdymo informacinių sistemų (IS) realizavimą taikomųjų programų paketais: suprasti įmonių verslo valdymo IS įvairovę, tipinius duomenų modelius ir funkcijas, jų tarpusavio ryšius; įgyti unifikuotos vaizdinio modeliavimo kalbos, verslo valdymo kompiuterizavimo uždavinių formulavimo ir šių žinių praktinio taikymo pagrindus, priderinant universalų įmonės valdymo ir apskaitos programų paketą konkrečios įmonės poreikiams.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra