Komandiniu darbu grindžiamas informacinių sistemų kūrimas

Modulio kodas: 
P170B012
Studijų pakopa: 
Bakalauro
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Įgyti žinių apie komandinį darbą IS kūrimo projektuose, projektų vykdymą ir valdymą.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra