Baigiamoji praktika

Modulio kodas: 
P000B112
Studijų pakopa: 
Bakalauro
Studijų forma: 
Nuolatinė
Atsakingas dėstytojas: 
Pagrindinis tikslas: 
Pademonstruoti ir pritaikyti studijų metu įgytas teorines ir praktines žinias, atliekant praktiką pasirinktoje organizacijoje ir sukuriant numatytą programinės įrangos produktą bei jo dokumentaciją.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra