Skovdės universitetas, Švedija

Bendradarbiauja: 
A. Aleksandravičienė, M. Balandytė, R. Butleris, L. Čeponienė, T. Danikauskas, K. Kapočius, L. Nemuraitė, T. Skersys

Bendri projektai, seminarai

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra