Studijų programa "Informacinių sistemų inžinerija"

 

Atsisiųsk skaidres !!!

Sėkminga sistema – tai sistema, kuri kokybiška, efektyvi (konkurentiška), atitinka užsakovų poreikius, sukurta laiku ir už priimtiną kainą.

Sistemų inžinerija – tai efektyvus mokslinių ir inžinerinių sprendimų taikymas IS kūrime

 

Pasirink sritį, analizuok , vertink ir sukurk savo moksliškai bei praktiškai pagrįstą IS srities sprendimą

Įsisavink naujausius ir pažangiausius informacinių sistemų kūrimo metodus

 

šmok taikyti inovatyvius sprendimus bei technologijas savo įmonėje

išmok dirbti komandoje

 

1 SEMESTRAS

2 SEMESTRAS

3 SEMESTRAS

MAGISTRAS

Tiriamasis projektas 1

Informacinių sistemų projektų vadybos technologijos

Informacinių sistemų reikalavimų analizė ir specifikavimas

Organizacijų veiklos modeliavimas

Kompiuterių prakseologija

Duomenų semantiniai modeliai

Informacinių sistemų programinės įrangos projektavimas

Informacijos sistemų inžinerijos metodai ir modeliai

Tiriamasis projektas 2

Laisvai pasirenkamas modulis

Metaduomenų analizė ir informacijos portalai

Žinių inžinerija ir sprendimų išvedimas

Informacinių sistemų integravimo metodologija

Komponentinės technologijos informacijos sistemose

Tiriamasis projektas 3

Magistro baigiamasis darbas

 

Informaciniu_sistemu_projektu_vadybos_technologijos

1

S
E
M
E
S
T
R
A
S

Informaciniu_sistemu_reikalavimu_analize_ir_specifikavimas
Organizaciju_valdymo_modeliavimas Kompiuteriu_prakseologija
Duomenu_semantiniai_modeliai

2

S
E
M
E
S
T
R
A
S

Informaciniu_sistemu_programines_irangos_projektavimas
Informaciniu_sistemu_programines_irangos_projektavimas Duomenu_baziu_valdymo_sistemu_taikymas
Metaduomenu_analize_ir_informacijos_portalai

3

S
E
M
E
S
T
R
A
S

Ziniu_inzinerija_ir_sprendimu_isvedimas
Informaciniu_sistemu_integravimo_metodologija
Magistro_darbas

M
A
G
I
S
T
R
A
S

Tiriamasis_darbas_1
Magistro_darbo_vadovai_ir_konsultantai Magistro_darbas
Magistro_darbo_temos

M
A
G
I
S
T
R
O

T
E
M
O
S

Magistro_darbo_tema
Magistro_darbo_tema Magistro_darbo_tema

 

 

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra