Analysis of Possibilities for Representing SBVR Business Vocabularies in Web Ontology Language

Publication type: 
Publications referenced in other databases
Years: 
2010
AUTORIAI: J. Karpovič, L. Nemuraitė
Description: 
Analysis of Possibilities for Representing SBVR Business Vocabularies in Web Ontology Language // Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos (IVUS) 2010: konferencijos pranešimo medžiaga / Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas., 2010

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra