Semantinių užklausų vykdymas saugant ontologiją reliacinėje duomenų bazėje

Publication type: 
Publications referenced in other databases
Years: 
2010
AUTORIAI: A. Šukys, L. Nemuraitė
Description: 
Semantinių užklausų vykdymas saugant ontologiją reliacinėje duomenų bazėje // Informacinės technologijos = Proceedings of Master and PhD students conference on informatic : 15-osios tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų konferencijos "Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos" (IVUS 2010) medžiaga, 2010 m. gegužės 13 d, Kaunas, Lietuva / [Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-249X. 2011, nr. 15, p. 145-151., 2010

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra