Ekspertinės sistemos žinių bazės apsimokymo principai

Publication type: 
Other publications
Years: 
1995
AUTORIAI: R. Butkienė
Description: 
Ekspertinės sistemos žinių bazės apsimokymo principai. Konferencijos “Mokslas. Technologija. Verslas” pranešimų medžiaga. ISBN 9986-489-18-0 Panevėžys: Panevėžio spaustuvė ir KTU Panevėžio politechnikos fakultetas, I dalis, p. 62-66, 1995

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra