Towards Information System Users Requirements Elicitation

Publication type: 
Other publications
Years: 
1996
AUTORIAI: R. Butkienė, R. Butleris
Description: 
Towards Information System Users Requirements Elicitation. Konferencijos “Informacinės Technologijos’96” pranešimų medžiaga. ISBN 9986-13-409-9 Kaunas: Technologija, p. 20-25, 1996

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra