Federative view of information integration

Publication type: 
Other publications
Years: 
1997
AUTORIAI: B. Paradauskas, R. Butkienė
Description: 
Federative view of information integration. Konferencijos “Integruotosios projektavimo ir gamybos sistemos” pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, p. 10-14, 1997

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra