Organizacijos informacinių išteklių specifikavimo modelis

Publication type: 
Other publications
Years: 
1999
AUTORIAI: A. Lopata
Description: 
Organizacijos informacinių išteklių specifikavimo modelis. Informacinės technologijos, 4-osios magistrantų ir doktorantų konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas Technologija 1999m. p. 94-97., 1999

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra