Veiklos informacinių išteklių kompiuterizavimo metodų analizė

Publication type: 
Other publications
Years: 
2001
AUTORIAI: S. Gudas, A. Lopata
Description: 
Veiklos informacinių išteklių kompiuterizavimo metodų analizė. Informacinės technologijos 2001: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija 2001. p. 361- 364, 2001

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra