Veiklos žinių kaupimo posistemis

Publication type: 
Other publications
Years: 
2004
AUTORIAI: S. Gudas, A. Lopata, S. Budrevičienė
Description: 
Veiklos žinių kaupimo posistemis. Informacinės technologijos 2004: konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas: Technologija 2004 p.581- 584, ISBN 9955-09-588-1, 2004

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra