Klasių modelio generavimas veiklos modelio pagrindu

Publication type: 
Other publications
Years: 
2005
AUTORIAI: S. Gudas, T. Skersys, G. Varkalytė
Description: 
Klasių modelio generavimas veiklos modelio pagrindu. Iš: Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, 2005, p. 225-228., 2005

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra