Meta duomenys veiklos taisyklėms su duomenų baze integruoti

Publication type: 
Other publications
Years: 
2005
AUTORIAI: R. Butleris, L. Motiejūnas
Description: 
Meta duomenys veiklos taisyklėms su duomenų baze integruoti. Konferencijos medžiaga “Informacinės technologijos 2005”, Kaunas, Lietuva. ISBN 9955-09-788-4, 2005

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra