Veiklos modeliu grindžiamas UML activity diagramos generavimas

Publication type: 
Other publications
Years: 
2006
AUTORIAI: A. Lopata, V. Paradauskaitė
Description: 
Veiklos modeliu grindžiamas UML activity diagramos generavimas. Informacinės technologijos 2006: 11-tos tarpuniversitetinės doktorantų- magistrantų pranešimų medžiaga I dalis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla 2006. p. 98-102. ISBN 9986-19-877-1, 2006

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra