Pastatų ūkio valdymo informacinių sistemų taikymas Lietuvoje ir pasaulyje

Publication type: 
Other publications
Years: 
2006
AUTORIAI: A. Lopata, A. Tamutis, A. Liutkus
Description: 
Pastatų ūkio valdymo informacinių sistemų taikymas Lietuvoje ir pasaulyje. Informacinės technologijos 2006: 11-tos tarpuniversitetinės doktorantų- magistrantų pranešimų medžiaga II dalis. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla 2006. p. 51-56. ISBN 9986-19-877-1, 2006

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra