Informacijos išteklių identifikavimas, veiklos modelio pagrindu

Publication type: 
Publications referenced in other databases
Years: 
2001
AUTORIAI: S. Gudas, A. Lopata
Description: 
Informacijos išteklių identifikavimas, veiklos modelio pagrindu. Informacijos mokslai, T19, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001, p.43-50. ISSN 1392- 0561, 2001

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra