Vartotojo poreikių modelio generavimas veiklos modelio pagrindu

Publication type: 
Publications referenced in other databases
Years: 
2003
AUTORIAI: S. Gudas, A. Lopata
Description: 
Vartotojo poreikių modelio generavimas veiklos modelio pagrindu. Informacijos mokslai T26, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003, p. 134-140. ISSN 1392- 0561, 2003

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra