Informacinių srautų struktūros specifikavimas

Publication type: 
Publications referenced in other databases
Years: 
2003
AUTORIAI: R. Butkienė, V. Šakys, A. Jasiukevičius
Description: 
Informacinių srautų struktūros specifikavimas. Informacijos mokslai, T. 24, Vilnius, p. 117-124, 2003

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra