Adaptyviojo tiekimo grandinių tinklo modelis ir jį realizuojanti elektroninių paslaugų sistema

Publication type: 
Publications referenced in other databases
Years: 
2005
AUTORIAI: R. Stulpinas, L. Nemuraitė, P. Stulpinas
Description: 
Adaptyviojo tiekimo grandinių tinklo modelis ir jį realizuojanti elektroninių paslaugų sistema. Informacinės technologijos verslui – 2005 = Information technologies for business - 2005: Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga : Proceedings of the International Conference / Vilniaus Universitetas.Kauno humanitarinis fakultetas. - ISBN 9955-09-871-6. - Kaunas : Technologija, 2005. - p. 245-250, 2005

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra