Duomenų dinaminių priklausomybių taikymas modeliuojant verslo transakcijas

Publication type: 
Publications referenced in other databases
Years: 
2005
AUTORIAI: B. Paradauskas, R. Stulpinas, K. Šidlauskas
Description: 
Duomenų dinaminių priklausomybių taikymas modeliuojant verslo transakcijas. Informacijos mokslai = Information Sciences : mokslo darbai. Vilniaus universitetas. - ISSN 1392-0561. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. - 2005, T. 32, p. 128-136., 2005

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra