Konceptualiojo modelio vientisumo apribojimų taksonomija

Publication type: 
Publications referenced in other databases
Years: 
2005
AUTORIAI: L. Nemuraitė, E. Pakalnickienė
Description: 
Konceptualiojo modelio vientisumo apribojimų taksonomija. Informacinės technologijos – 2005: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, 2005, p. 552-565, 2005

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra