Vartotojo reikalavimų modelių sudarymas CASE žinių saugyklos pagrindu

Publication type: 
Publications referenced in other databases
Years: 
2005
AUTORIAI: S. Gudas, A. Lopata
Description: 
Vartotojo reikalavimų modelių sudarymas CASE žinių saugyklos pagrindu. Informacijos mokslai ISSN 1392-0561. 2006, T36, p. 127-138, 2005

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra