Darbų sekų modeliais grindžiamas veiklos žinių surinkimo būdas

Publication type: 
Publications referenced in other databases
Years: 
2005
AUTORIAI: S. Gudas, A. Lopata
Description: 
Darbų sekų modeliais grindžiamas veiklos žinių surinkimo būdas. Informacijos mokslai T34, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p. 277-287. ISSN 1392- 0561, 2005

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra