Centralizuotos duomenų vientisumo apribojimų realizacijos metodika

Publication type: 
Publications referenced in other databases
Years: 
2006
AUTORIAI: V. Uzdanavičiūtė
Description: 
Centralizuotos duomenų vientisumo apribojimų realizacijos metodika. // Informacinės technologijos 2006 : 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija : konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 2. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISBN 9986198798. p. 127-132, 2006

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra