Vartotojo reikalavimų modelių sudarymas CASE žinių saugyklos pagrindu

Publication type: 
Publications referenced in other databases
Years: 
2006
AUTORIAI: A. Lopata, S. Gudas
Description: 
Vartotojo reikalavimų modelių sudarymas CASE žinių saugyklos pagrindu // Informacijos mokslai ISSN 1392-0561. 2006, T36, p. 127-138, 2006

For pupils

For students

For business

© 2019 Informacijos sistemų katedra